Manifesti degli Studi per l’A.A. 2022/2023

Manifesti degli Studi di anni accademici precedenti

  • A.A. 2021/22 (I-II-III anno - Classe L-35 - D.M. 270/2004 - Adeguata al D.M. 17/10 - Regolamenti 2016-2021)
  • A.A. 2020/21 (I-II-III anno - Classe L-35 - D.M. 270/2004 - Adeguata al D.M. 17/10 - Regolamenti 2016-2020)  
  • A.A. 2019/2020 (I-II-III anno - Classe L-35 - D.M. 270/04 - Adeguata al D.M. 17/10 - Regolamento 2016)
  • A.A. 2018/2019 (Classe L-35 - D.M. 270/04 - Adeguata al D.M. 17/10 - Regolamento 2016)
  • A.A. 2017/2018 
    I e II Anno (Classe L-35 - D.M. 270/04 - Adeguata al D.M. 17/10 - Regolamento 2016)
    III Anno (Classe L-35 - D.M. 270/04 - Adeguata al D.M. 17/10 - Regolamento 2015)
  • A.A. 2016/2017 (Classe L-35 - D.M. 270/04 - Adeguata al D.M. 17/10 - Regolamento 2011)